Beşeri Dokular

Beşeri Dokular

Beşeri Dokular, Tabiat ve insan arasında meydana gelen etkileşimleri; ölçme, karşılaştırma, neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak inceleyen ve araştıran neticelerini analiz ettikten sonra sendezleyerek ortaya çıkaran coğrafya biliminin konusunu oluşturan insan yapıtları beşeri dokulardır. Coğrafya dokusunun merkezinde bulunan insan bütün coğrafya denklemlerinde en merkezi temel yapıdadır. Bu nedenle insanların bulunduğu coğrafya da degomrafik durum, nüfus miktarı, nüfusun yayılma şekli, dağılımı etkileyen süreçler beşeri dokuların oluşum ve değişiminde önemli rol oynar.

Nüfus yoğunluğunun ekonomik ve sosyo kültürel yapısı ve değişken oluşu beşeri dokuların değişmesine neden olur. İnsan yaşamına konu olan coğrafyalar da insanların hayatlarını sürdürme, daha konforlu bir yaşam için yapmış oldukları faaliyetler beşeri dokuların konusudur. Yaşam coğrafyasında meydana gelen olaylar beşeri olaylar, yapılar beşeri dokular, çevre ise beşeri çevre adını alır. Beşeri dokuları oldukça fazla sınıflandırmak mümkündür.

Beşeri dokular nelerdir?
  • Turizm dokusu, Tabiat ile insan arasında meydana gelen ilişkilerde turizmi etkileyen doğal ve beşeri bütün yapıtlar turizm dokusunun ilgi alanındadır.
  • Yerleşme dokusu, İnsanların nerelerde yerleşik kaldığı, yerleşim yerlerine etki eden çevresel faktörlerin insan ile olan ilişkilerini inceler ve araştırır.
  • Nüfus dokusu, İnsanların yaşamsal alanlarda nerelere dağıldıklarını, cinsiyet, medeni hal, yaş, kariyer durumu, doğum, ölüm, göç vs. olayları inceler, araştırır ve istatistikler hazırlar.
  • Tarım dokusu, Tarımsal çalışmaların, insanın diğer faaliyetleri üzerinde ki etkisini, yeryüzü şekillerinin, tarımsal alanlara olan etkisini, tarıma elverişli toprak analizlerini, iklimsel değişimlerin tarıma olan etkisini ve tarımsal üretimde kullanılan yöntem ve sistemleri inceler ve araştırır.
  • Sanayi dokusu, Sanayi ile ilgili faaliyetleri, yerleşim alanlarına dağılım şekilleri ve nedenlerini inceler ve araştırır.
  • Enerji dokusu, Doğal enerji kaynakları ve insanın yapay olarak elde ettiği enerji potansiyelinin birbiri ile olan ilişkilerini, enerji kaynaklarının dağılışını, enerji elde etmek için ortaya çıkan maliyetleri, enerjinin ortaya çıkarılması sırasında oluşan sorunları ve yaşamsal çevre ile olan lişkilerini inceler ve araştırır.
  • Ulaştırma dokusu, yerleşim alanları ile doğal alanlar arasında ulaştırma ve nakliye işlemlerini, yolların dağılımını, ulaşıma etki eden faktörleri, teknolojik gelişmelere bağlı ulaşım ile ilgili yeni sistemlerin kullanımı ve buna bağlı sorunların araştırılmasını gerçekleştirir.
  • Sağlık dokusu, Genel sağlık politikası, sağlık uygulamaları ile ilgili sorunlar, hastalıklar ile coğrafik doku arasında ki ilişkileri inceler ve araştırır.
  • Siyasi doku, Siyasi örgütlenmelerin yerleşik bölgelere olan etkisi, doğal yaşamsal alan ve toplumların birlikte yaşarken karşılaştıkları sorunları inceler, araştırır ve sorunlara çözümler arar.
Yaşamsal dokunun oluşturulması ve yerleşim

Beşeri dokuların oluşması insanın yerleşik düzene geçmesi ile hız kazanmıştır. Yerleşme; ikamet edilen ve barınılan yerlere verilen isimdir. Yerleşimi etkileyen faktörler aşağı da sıralanmıştır.

İklim, yaşamsal çevrenin ve yerleşim alanının kurulmasını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Yaşamsal alanlar içinde ılıman iklim kuşağının bulunduğu bölgeler beşeri dokuların geliştirilmesi için uygun bölgelerdir. Çok soğuk ve çok sıcak bölgelerde beşeri dokular daha azdır.

Yerleşim yerinde yüzey şekilleri, çok yüksek yerler, sarp kayalıklar, derin vadiler yerleşke kurulması için uygun ortamı barındırmaz, dolayısı ile yaşamsal beşeri dokuya uygun olmaz.

Toprağın verimliliği ve su kaynakları, en önemli unsurlar diyebiliriz, çöllerde, tuzlu çorak topraklarda, sel baskınlarına müsait yerlerde beşeri doku oluşturulmaz, daha çok akarsu kıyıları ve verimli tarım alanlarının bulunduğu bölgeler yaşamsal doku için müsaittir. Fakat İklimsel nem ve sıcaklığın çok fazla olduğu ekvator kuşağında ki nehir ve diğer akarsu kıyılarında yaşamsal doku çok azdır. Bu nedenle bu bölgelerde beşeri doku daha azdır.
Son Güncelleme : 14.04.2021 16:49:00
Beşeri Dokular ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beşeri Dokular Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beşeri Dokular"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Ayakta Doku Zedelenmesi
Ayakta Doku Zedelenmesi
Ayakta Doku Zedelenmesi, Bedenimizin yükünü ayakta durduğumuz sürece üzerinde hisseden ayaklarımızda zorlanma ve yıpranmaya bağlı doku zedelenmesi meydana gelir. Özellikle aktif yaşamın içinde olan insanlarımız da meydana gelen doku zedelenmesi; ayak...
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi: vücudumuzdaki kasların, derinin, cilt altı, cildin ve kas bağlarının darbe sonucu zedelenmesi, ezilmesi ve yaralanması sonucunda oluşmaktadır. Yumuşak doku darbe aldığında veya aşırı zorlanma olması halinde yüzeysel yumuş...
Fibroglandüler Doku Nedir
Fibroglandüler Doku Nedir
Fibroglandüler doku nedir, Fibroglandüler doku meme dokusunun arasında bulunan destek dokusu fibroadenomların oluşturduğu dokudur. Bu doku pek çok kadında bulunmaktadır. Genellikle memede ağrıya neden olan sorunlara yol açmaktadır. Kadın memesinde ka...
Bağ Doku Hastalığı
Bağ Doku Hastalığı
Bağ doku hastalığı, toplumumuzda çok sık karşılaşılan bir hastalık değildir. Tıbbi olarak bu hastalığın bir diğer adı "Skleroderma"dır. Zaten bağ doku hastalığı daha çok bu ismiyle anılmaktadır. Bu hastalığın görüldüğü kişilerin vücudunda, kolajen ad...
Yumuşak Doku Bozukluğu
Yumuşak Doku Bozukluğu
Yumuşak Doku Bozukluğu, İnsan vücudunda bulunan yumuşak dokuların zedelenmesi, travma sonucunda yumuşak doku olarak bilinir. Kas dokuları, tendonlar, cilt altı ve bağlar yumuşak doku grubunda yer almaktadır. Bu yumuşak dokularda meydana gelecek zedel...
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Belde yumuşak doku zedelenmesi, her an insanların başına gelebilecek bir durumdur. İnsan vücudunda birçok bölgede yumuşak dokular bulunmaktadır. Yumuşak dokulara örnek olarak kasları, tendonları, bağları ve kıkırdakları örnek verebiliriz. İnsanlarda ...
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi, tendonların, kasların, kıkırdak dokuların yaralanması ile olur. Ayak bileğini burkma, ayak bileğini zorlama, ayak bileğinde ezilme, morarma veya yırtılma olaylarının hepsi ayak bileği yumuşak doku zedelenmesine g...
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta yumuşak doku zedelenmesi, aktif yaşamda ayaktaki yumuşak dokulara tolere edilebilecek orandan fazla yüklenme olduğunda meydana gelir. Bunun sonucunda oluşan burkulma kişiyi oldukça rahatsız eder. En fazla etkilenen yumuşak dokular ayak bileğin...
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Genel anlamda cilt ile deri altı hastalığına yumuşak doku enfeksiyonu ismi verilmektedir. Kişinin vücudunun her yerini koruyucu olarak saran ve dış yaşam ile ilişki halinde olan yapıya deri ismi verilmektedir. Çevre ile...
Yumuşak Doku Kanseri
Yumuşak Doku Kanseri
Yumuşak Doku Kanseri tümörlerin en ender ve en ölümcüllerinden olan kanser türlerinden biridir. Diğer adı sarkomadır. Yunancadır. Yumuşak doku sarkomları, vücudunuzdaki yumuşak dokularda kendini gösteren kanserli tümörlerdir. Sarkomalar, kemikle...
Kollajen Doku Hastalıkları
Kollajen Doku Hastalıkları
Kollajen Doku Hastalıkları, Konnektif doku hastalıkları klinik spektrumu fazlaca geniş, etyolojisi bilinmeyen, çeşitli organ ve dokulardaki bağ dokusunu tutan bir grup hastalıklardır. Sellüler komponentlere karşı antikorlar oluşturur. Yaygın bağ dok...
Kıkırdak Doku
Kıkırdak Doku
Kıkırdak Doku, Sentripom adı verilen kıkırdak doku hayvansal bir dokudur. Görevleri vücutta yarı taşıyıcı görevi bulunur. Esnek bir matrise sahip olan kıkırdak doku kemik dokudan daha esnek ve yumuşaktır. Kesinlikle dokusunda damar bulunmaz. Kıkırdak...

 

Ayakta Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Fibroglandüler Doku Nedir
Bağ Doku Hastalığı
Yumuşak Doku Bozukluğu
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Kanseri
Kollajen Doku Hastalıkları
Kıkırdak Doku
Doku Ölümü
Doku Bozukluğu
Doku Nedir
Yumuşak Doku İltihabı
Meristem Doku
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Bağ Doku
Yumuşak Doku Travması
Yumuşak Doku Kitlesi
Doku Çeşitleri
Temel Bağ Doku
Doku Transglutaminaz
Yumuşak Doku Tümörü
Doku Zedelenmesi
Doku Kültürü
Yağ Doku
Hücre Doku Organ Sistem Organizma
Süngerimsi Kemik Doku
Popüler İçerik
Doku Ölümü
Doku Ölümü
Doku ölümü, bir veya birden fazla canlı dokunun fiziksel ve kimyasal hasar görmesi, değişmesidir. Bir diğer adıyla nekroz olarak da bilinir. Doku ölüm...
Doku Bozukluğu
Doku Bozukluğu
Doku Bozukluğu, Vücutta yer alan yumuşak dokularda zarar görme, travma durumu doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Cilt altı, bağlar, kasların dokular...
Doku Nedir
Doku Nedir
Doku Nedir, doku ile birçok tanım ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ifade edersek Bitki, hayvan veya insanların organlarını oluşturan aynı yapıdaki a...
Yumuşak Doku İltihabı
Yumuşak Doku İltihabı
Yumuşak doku iltihabı, Yumuşak doku iltihaplanması genellikle bakteriler sebebiyle oluşur. Cilt iltihabı şeklinde kendini gösterir. Yumuşak doku iltih...
Meristem Doku
Meristem Doku
Meristem Doku, Meristem doku sürekli bölünebilme özelliğine sahip olduğu için bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur. Ve bitkilerin büyümesinde önemli...
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Kıkırdak Doku Zedelenmesi, Eklem kıkırdakları vücudumuzu mükemmel bir şekilde hareket ettirmemizi sağlayacak olan oldukça önemli yapılardır. Eklem kık...
Bağ Doku
Bağ Doku
Bağ doku, dokular arası alanları dolduran en temel dokulardır. Bu doku hücrelerarası boşlukları doldurarak, hücreleri birbirine bağlar. Bağ dokuları ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ayakta Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Fibroglandüler Doku Nedir
Bağ Doku Hastalığı
Yumuşak Doku Bozukluğu
Deride Undiferansiye Artrit Dediler
İnce Bir Deri Kaldı Pembelesti Undiferensiye Artrit Teşhisi Koydular
eğilirken sol alt kaburgam ile karın boşluğunun birleştiği yeri sıkıştırdım
Yüzeysel Doku
El Doku Zedelenmesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Deride Undiferansiye Artrit Dediler
İnce Bir Deri Kaldı Pembelesti Undiferensiye Artrit Teşhisi Koydular
eğilirken sol alt kaburgam ile karın boşluğunun birleştiği yeri sıkıştırdım
Yüzeysel Doku
El Doku Zedelenmesi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022