Hücre Ve Doku Kültürü

Hücre Ve Doku Kültürü

Hücre ve Doku Kültürü, Hücre Kültürü, hücrelerin kontrollü koşullar altında yetiştirilmesi işidir. Hücre kültürü ifadesi, çok hücreli ökaryot hücrelerinden hususiyetle hayvan hücrelerinden kaynaklanan hücrelerin kültürlenmesi için kullanılır. Hücre kültürleriyle ilgili yapılan çalışmalar günümüzde popüler araştırma konularında önemli bir kısmını kapsamaktadır. Örneğin, kanser gibi türlü patolojik durumlarda belli bir cismin tesirlerini ya da bir hücre veya dokuda üretilmekte olan belli bir maddenin işlevlerini saptamak maksadıyla hücre kültürleri oluşturulabilmektedir. Hücre kültüründe belirli bir hücreden çoğaltılan hücrelerde türlü işlemler yapılarak canlı ortamında yapılması zor olan denemeler oluşturulabilir ve buradan yola çıkılarak sonuçlara ulaşılabilir.

Hücre Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmalar
Hayvansal hücre kültürü yöntemleri 1900’lü yılların ortalarında laboratuvarda devamlı olarak uygulanmaya başlanmış ancak asıl doku kaynaklarından ayrılan sürdürülebilir yaşayan hücre hatları ifadesi 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
19. yüzyılın başlarında İngiliz fizyolog Sydney Ringer sodyumlu, potasyumlu, kalsiyumlu ve magnezyumlu klorürler içermekte olan tuz çözeltilerinin, beden dışında yaşayan bir hayvan kalbinin atışını devam ettirebilmesi için uygun olduğunu deneylerle kanıtlamıştır. 1885 yılında Wilhelm Roux adlı bilim adamı ise bir tavuk embriyosunun sinir plağının bir kısmını ayırmış ve ılık bir tuzlu su çözeltisinde dokuyu birkaç gün bekletip yaşatarak doku kültürünün temellerini oluşturmuştur.

Ross Granville Harrison, 1907-1910 yıllarında yapmış olduğu deneylerle doku kültürünün yöntemini belirlemiştir. 1913 yılında Carrel steril koşullarda düzenli olarak beslenmeleri ile hücrelerin kültür ortamında uzun bir müddet hayatta kalıp çoğalabildiklerini ortaya koymuştur. Earle ve arkadaşları ise, 1948 yılında L hücre hattı adı verilen hattı saflaştırmak suretiyle hücrelerin kültüre alındıkları zaman koloniler oluşturduklarını görmüşlerdir. Hücre kültürü yöntem ve teknikleri 1940-1950’li yıllarda viroloji çalışmalarını desteklemek maksadıyla önemli ölçüde geliştirilmiştir. 1952 yılında Gey ve arkadaşları günümüz dünyasında oldukça bilinen HeLa hücre düzeneğini, bir insan servikal karsinomasından oluşan hücrelerin sürekli serisi şeklinde gözlemlemişlerdir.

1986 yılında Martin ve Evans ile arkadaşları, fareden pluripotent embryonik kök hücrelerini saflaştırarak bunun kültürünü yapmışlardır. 1998’de Thomson ,Gearhart ile asistanları ise, insan embryonik kök hücrelerini yalıtmayı başarmışlardır. Hücre kültüründe virüslerin gelişimi saflaştırılmış virüs aşılarının hazırlanıp üretilmesi sağlanmıştır. Örneğin, Polio aşısı hücre kültürü yöntemleri kullanılarak yapılan ilk maddelerden biridir. Bu aşı, maymun böbreği hücre kültüründe virüsü yetiştirmek için bir teknik geliştiren bundan dolayı Nobel Ödülü almış olan John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller ve Frederick Chapman Robbins adlı bilim adamlarının araştırmalarıyla mümkün olmuştur.

Doku Kültürü ve Üzerine Yapılan Çalışmalar
Doku kültürü, doku ve hücrelerin canlılar dışında sıvı, yarı sıvı veya katı besi yeri kullanılması ile yetiştirilmesi işine denir. Doku kültürü hücre kültürüyle aynı manaya gelecek şekilde kullanılabildiği gibi, herhangi bir canlıdan alınan doku parçasının invitro olarak yetiştirilmesi manasına da gelmektedir. Canlı vücudundan bağımsız bir şekilde, belirlenen kriterler altında tutulabilen hücrelere belirlenen işlemler yapılıp, sonuçları daha nesnel olarak gözlemlenmektedir. Günümüz bilim dünyasında doku kültürü, hücre biyolojisi araştırmalarında çok önemli bir konuma sahiptir. Hücre ve doku kültürü sistemlerinin gelişme göstermesi geçen yüzyılın sonlarına dayanmaktadır.

1878 yılında Claude Bernard, canlı dokuların hareketlerinin düzenlenmesinde iç çevrenin önemli kısımlarına da inerek, bu iç çevrenin dokularla etkileşime girdiğini ve bu hareketleri düzenlediğini ortaya koymuştur. Ülkemizde bu konudaki ilk inceleme ve çalışmalar 1970’lerin ilk yarısında başlamış olmakla beraber 20 yıllık bir geçmişi vardır. 1973 ilk bitki doku kültürü laboratuvarı Ankara Üniversitesi’ne bağlı Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde kurulmuş olup, konuyla ilgili olarak üretime dönük çalışmalar başlatılmıştır. 1978 yılında ise Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı Ege Bölgesi Zirai Araştırma Enstitüsünde hemen arkasından da Yalova’da Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde ve son olarak da Ege Üniversitesi bünyesinde yer alan Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünde doku kültürü üzerine laboratuvarlar kurulmuş olup, çalışmalara başlanmıştır.
Son Güncelleme : 15.04.2021 16:28:58
Hücre Ve Doku Kültürü ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hücre Ve Doku Kültürü Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hücre Ve Doku Kültürü"
Ödevim bitti teşekkürler❤
Berfin . 21.03.2018
CEVAP YAZ
Ayakta Doku Zedelenmesi
Ayakta Doku Zedelenmesi
Ayakta Doku Zedelenmesi, Bedenimizin yükünü ayakta durduğumuz sürece üzerinde hisseden ayaklarımızda zorlanma ve yıpranmaya bağlı doku zedelenmesi meydana gelir. Özellikle aktif yaşamın içinde olan insanlarımız da meydana gelen doku zedelenmesi; ayak...
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi: vücudumuzdaki kasların, derinin, cilt altı, cildin ve kas bağlarının darbe sonucu zedelenmesi, ezilmesi ve yaralanması sonucunda oluşmaktadır. Yumuşak doku darbe aldığında veya aşırı zorlanma olması halinde yüzeysel yumuş...
Fibroglandüler Doku Nedir
Fibroglandüler Doku Nedir
Fibroglandüler doku nedir, Fibroglandüler doku meme dokusunun arasında bulunan destek dokusu fibroadenomların oluşturduğu dokudur. Bu doku pek çok kadında bulunmaktadır. Genellikle memede ağrıya neden olan sorunlara yol açmaktadır. Kadın memesinde ka...
Bağ Doku Hastalığı
Bağ Doku Hastalığı
Bağ doku hastalığı, toplumumuzda çok sık karşılaşılan bir hastalık değildir. Tıbbi olarak bu hastalığın bir diğer adı "Skleroderma"dır. Zaten bağ doku hastalığı daha çok bu ismiyle anılmaktadır. Bu hastalığın görüldüğü kişilerin vücudunda, kolajen ad...
Yumuşak Doku Bozukluğu
Yumuşak Doku Bozukluğu
Yumuşak Doku Bozukluğu, İnsan vücudunda bulunan yumuşak dokuların zedelenmesi, travma sonucunda yumuşak doku olarak bilinir. Kas dokuları, tendonlar, cilt altı ve bağlar yumuşak doku grubunda yer almaktadır. Bu yumuşak dokularda meydana gelecek zedel...
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Belde yumuşak doku zedelenmesi, her an insanların başına gelebilecek bir durumdur. İnsan vücudunda birçok bölgede yumuşak dokular bulunmaktadır. Yumuşak dokulara örnek olarak kasları, tendonları, bağları ve kıkırdakları örnek verebiliriz. İnsanlarda ...
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi, tendonların, kasların, kıkırdak dokuların yaralanması ile olur. Ayak bileğini burkma, ayak bileğini zorlama, ayak bileğinde ezilme, morarma veya yırtılma olaylarının hepsi ayak bileği yumuşak doku zedelenmesine g...
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta yumuşak doku zedelenmesi, aktif yaşamda ayaktaki yumuşak dokulara tolere edilebilecek orandan fazla yüklenme olduğunda meydana gelir. Bunun sonucunda oluşan burkulma kişiyi oldukça rahatsız eder. En fazla etkilenen yumuşak dokular ayak bileğin...
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Enfeksiyonu: Genel anlamda cilt ile deri altı hastalığına yumuşak doku enfeksiyonu ismi verilmektedir. Kişinin vücudunun her yerini koruyucu olarak saran ve dış yaşam ile ilişki halinde olan yapıya deri ismi verilmektedir. Çevre ile...
Yumuşak Doku Kanseri
Yumuşak Doku Kanseri
Yumuşak Doku Kanseri tümörlerin en ender ve en ölümcüllerinden olan kanser türlerinden biridir. Diğer adı sarkomadır. Yunancadır. Yumuşak doku sarkomları, vücudunuzdaki yumuşak dokularda kendini gösteren kanserli tümörlerdir. Sarkomalar, kemikle...
Kollajen Doku Hastalıkları
Kollajen Doku Hastalıkları
Kollajen Doku Hastalıkları, Konnektif doku hastalıkları klinik spektrumu fazlaca geniş, etyolojisi bilinmeyen, çeşitli organ ve dokulardaki bağ dokusunu tutan bir grup hastalıklardır. Sellüler komponentlere karşı antikorlar oluşturur. Yaygın bağ dok...
Kıkırdak Doku
Kıkırdak Doku
Kıkırdak Doku, Sentripom adı verilen kıkırdak doku hayvansal bir dokudur. Görevleri vücutta yarı taşıyıcı görevi bulunur. Esnek bir matrise sahip olan kıkırdak doku kemik dokudan daha esnek ve yumuşaktır. Kesinlikle dokusunda damar bulunmaz. Kıkırdak...

 

Ayakta Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Fibroglandüler Doku Nedir
Bağ Doku Hastalığı
Yumuşak Doku Bozukluğu
Belde Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayak Bileği Yumuşak Doku Zedelenmesi
Ayakta Yumuşak Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Enfeksiyonu
Yumuşak Doku Kanseri
Kollajen Doku Hastalıkları
Kıkırdak Doku
Doku Ölümü
Doku Bozukluğu
Doku Nedir
Yumuşak Doku İltihabı
Meristem Doku
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Bağ Doku
Yumuşak Doku Travması
Yumuşak Doku Kitlesi
Doku Çeşitleri
Temel Bağ Doku
Doku Transglutaminaz
Yumuşak Doku Tümörü
Doku Zedelenmesi
Doku Kültürü
Yağ Doku
Hücre Doku Organ Sistem Organizma
Süngerimsi Kemik Doku
Popüler İçerik
Doku Ölümü
Doku Ölümü
Doku ölümü, bir veya birden fazla canlı dokunun fiziksel ve kimyasal hasar görmesi, değişmesidir. Bir diğer adıyla nekroz olarak da bilinir. Doku ölüm...
Doku Bozukluğu
Doku Bozukluğu
Doku Bozukluğu, Vücutta yer alan yumuşak dokularda zarar görme, travma durumu doku bozukluğu olarak bilinmektedir. Cilt altı, bağlar, kasların dokular...
Doku Nedir
Doku Nedir
Doku Nedir, doku ile birçok tanım ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ifade edersek Bitki, hayvan veya insanların organlarını oluşturan aynı yapıdaki a...
Yumuşak Doku İltihabı
Yumuşak Doku İltihabı
Yumuşak doku iltihabı, Yumuşak doku iltihaplanması genellikle bakteriler sebebiyle oluşur. Cilt iltihabı şeklinde kendini gösterir. Yumuşak doku iltih...
Meristem Doku
Meristem Doku
Meristem Doku, Meristem doku sürekli bölünebilme özelliğine sahip olduğu için bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunur. Ve bitkilerin büyümesinde önemli...
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Kıkırdak Doku Zedelenmesi
Kıkırdak Doku Zedelenmesi, Eklem kıkırdakları vücudumuzu mükemmel bir şekilde hareket ettirmemizi sağlayacak olan oldukça önemli yapılardır. Eklem kık...
Bağ Doku
Bağ Doku
Bağ doku, dokular arası alanları dolduran en temel dokulardır. Bu doku hücrelerarası boşlukları doldurarak, hücreleri birbirine bağlar. Bağ dokuları ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Ayakta Doku Zedelenmesi
Yumuşak Doku Zedelenmesi
Fibroglandüler Doku Nedir
Bağ Doku Hastalığı
Yumuşak Doku Bozukluğu
Deride Undiferansiye Artrit Dediler
İnce Bir Deri Kaldı Pembelesti Undiferensiye Artrit Teşhisi Koydular
eğilirken sol alt kaburgam ile karın boşluğunun birleştiği yeri sıkıştırdım
Yüzeysel Doku
El Doku Zedelenmesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Deride Undiferansiye Artrit Dediler
İnce Bir Deri Kaldı Pembelesti Undiferensiye Artrit Teşhisi Koydular
eğilirken sol alt kaburgam ile karın boşluğunun birleştiği yeri sıkıştırdım
Yüzeysel Doku
El Doku Zedelenmesi
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022